Interviews

Nærvær er livets sande essens

»Gør det til en vane at overvåge din mentale og følelsesmæssige tilstand gennem selviagttagelse. Et godt spørgsmål hyppigt at stille sig selv er: ’Er…