Hvad kan mindfulness gøre for din virksomhed

 

Det har vist sig, at det vigtigste enkeltelement i gruppeintelligensen ikke er den gennemsnitlige IK forstået som akademisk intelligens, men derimod opfattet som følelsesmæssig intelligens. Nøglen til en høj gruppe-IK er social harmoni”


Daniel Goleman,Følelsernes intelligens”

 

Mindfulness er en opmærksomhedstræning med fokus på nuet. Koncentrationsevnen trænes og styrkes samt evnen til at navigere i stressbelastende perioder.

Under mindfulness optræner man evnen til at mærke og rumme subtile kropssansninger,  fx hvornår kamp-flugt respondsen aktiveres. Derfor kan vi med mindfulness redskaber lære at blive bedre til at mærke, når vi bliver udsat og for pres og stress. På den måde kan vi lære at gøre noget andet end vi plejer og herigennem undgå stress eller mindske de skadelige virkninger stressen har, på vores system.

Undersøgelser viser, at mindfulness og meditation har en forebyggende og endda helbredende effekt på stress, depression, kroniske smerter og angst. Den afspændte, årvågne tilstand af hvile man kan komme i under meditation, er langt dybere end den hvile man kan opnå gennem søvn. Det har blandt mange andre gunstige virkninger, en meget positiv virkning på mange af kroppens indre processer, så kroppen kan restituere.

Nogle af de mange videnskabeligt dokumenterede effekter er:

 • En harmonisering af hjerterytmen, hvilket afspænder nervesystemet og giver ro, klarhed og overblik
 • Blodtrykket falder
 • Muskelspændinger reduceres
 • Søvnkvaliteten forbedres
 • Oplevelsen af nærvær og livsglæde i hverdagen forøges
 • Angst, frygt og ”indre spændinger” reduceres
 • Koncentrationsevnen forbedres mærkbart
 • Mere overskud i hverdagen
 • Evnen til empatisk kontakt forbedres
 • Større klarhed, overblik og evne til at handle derefter i krisesituationer
 • Bedre evne til at træffe beslutninger ud fra et mere nuanceret niveau
 • Bedre trivsel og større lykkefølelse i alle aspekter af livet
 • Forøget opmærksomhedsspændvidde  – bedre til at holde fokus

Mindfulness på arbejde

Mindfulness i organisationer har mange positive vidnesbyrd. Der forelægger solid evidens på, at det  fremmer den personlige præstation, trivsel og arbejdsglæde, oplevelse af mening, evne til stresshåndtering. Det giver et stort udbytte, personligt som fagligt. Det er der mange gode grunde til:

Det viser sig, at mennesker, der er mindful, er langt bedre til at se, scanne og danne sig et overblik over en situation og derefter træffe ‘de rigtige valg’, bl.a. i krisesituationer (Vogus, 2011; Weick & Sutcliffe, 2007; Valentine & Sweet, 1999; Kirk, 2011).”

”Studier viser endvidere, at meditation giver øget plasticitet og en forstørrelse af de områder af hjernen, der har med beslutningstagning at gøre, hvilket påvirker evnen til at træffe beslutninger i positiv retning, idet beslutninger kan træffes hurtigere og på et mere nuanceret niveau (Cromie, 2006; Kirk et al., 2011; Hölzel et al., 2011).”

”Dertil kommer en forøget opmærksomhedsspændvidde (Hölzel et al., 2011). Sidst, men ikke mindst, så har mindfulness vist sig at have en gavnlig effekt på den enkeltes helbred, trivsel og lykkefornemmelse (Mace, 2012; Germer et al., 2005).

“Mindfulness i organisationer”

Rasmus Hougaard fra Potential Project fremlagde nye forskningsresultater fra mindfulness-forløb i If Forsikring på konferencen „High Performing Organisations“ på CBS i marts 2013, som dokumenterede bl.a. øget opmærksomhed, øget work-life-balance og øget jobtilfredshed som følge af forløbet.

Hvad kan mindfulness bruges til i min virksomhed?

 • som et tiltag mod øget trivsel og arbejdsglæde
 • som stresshåndtering og forståelse af stress
 • for at tage ånd om opstået stress
 • som en del af en præventiv stresspolitik
 • for at fremme et positivt og omsorgsfuldt arbejdsmiljø
 • for at fremme harmonien og det sociale fællesskab i en medarbejder- eller ledergruppe, der måske står overfor stor, krævende opgave
 • for ledere, der vil styrke det indre lederskab og de personlige lederegenskaber
 • for at frigøre energi, ressourcer og kreativitet
 • for at styrke den følelsesmæssige intelligens
 • for at styrke evnen til nærværende og empatisk kontakt

Hvor og hvordan

Et mindfulness forløb kan skræddersyes så det tilpasses din organisation, fx som kursus for en gruppe medarbejdere eller ledere med mulighed for at følge op med et forløb. Det anbefales at tage det som forløb, for optimal effekt.

Et forløb kan f.eks se sådan ud:

1 x kursusdag og derefter 1 x time mindfulness en gang om ugen som gå-hjem eller gå-til- arbejde arrangement over en periode på 2 til 6 måneder.

Kurset kan også tilbydes som workshop til en temadag. Kontakt mig for mere information og vejledning på 24 25 48 06 eller på Bettina@vilmun.dk