Nærvær i arbejdslivet

Mindfulness – medicinen mod stress og mistrivsel og en vej mod øget sundhed og arbejdsglæde

What´s in it for me? Kender du til den tanke efter endt arbejdsdag, hvor det føles som om hjernen er brændt af og energien er lig nul….

Der findes en medicin til dette fænomen. Nærvær. Mindfulness og meditation. Denne investering i vores opmærksomhed, er det bedste vi kan gøre, for at gøde betingelserne for sundhed, langtidsholdbarhed og arbejdsglæde i vores arbejdsliv.

At bruge mindfulness i arbejdslivet, er ikke længere en luksus forundt nogle få. Det er for alle, uanset hvilket job du bestrider, en særdeles givtig investering, i dit helbred, din livskvalitet både hjemme og på jobbet. Og det koster kun kort tid af din opmærksomhed hver dag.

Mindfulness har mange helt konkrete positive effekter, som videnskaben efterhånden har leveret diverse vidnesbyrd om. Mindre sygefravær, bedre omstillingsevne, større sundhed, markant øget trivsel for den enkelte og hele organisationen, øget kreativitet, øget mentalt overskud, større arbejdsglæde – blot nogle få eksempler på de mange gevinster, der er frugten af at træne sin kapacitet for nærvær. Måske vigtigst af alt, er de følelsesmæssige og sjælelige gevinster, der ikke kan undgå at smitte af på kvaliteten af dit arbejde, men også langt ind i privatlivet…

Vi arbejder så mange af vores vågne timer, at det er her på jobbet vi for alvor kan gøre en stor forskel for vores almene velbefindende og livskvalitet.

Hvorfor deltage på kurset i Mindfulness

Kurset henvender sig til dig, der ønsker at investere i din fysiske og psykiske sundhed og arbejdsglæde, ønsker mindre stress og mere nærvær. Det kan også anbefales til medarbejdergrupper eller ledere, hvor god kontakt med andre mennesker, er en væsentlig del af arbejdet.

Kurset kan tilrettelægges, så det matcher en medarbejder – eller ledergruppes behov. Det er min erfaring, at det skaber øget trivsel, styrker fællesskabet og harmoniserer relationerne i gruppen. At tage på denne indre opdagelsesrejse sammen, kan være en måde at tage om hånd om gruppens trivsel.

En god tommelfingerregel: Jo mere du synes, at du ikke har tid lige nu til dette kursus, des mere har du brug for det….

Dit udbytte af kurset i Mindfulness

På dette kursus lærer du at leve indefra og ud – i livets nu. Du lærer at vende dig indad mod dit eget nærvær og hvordan du kan opøve en bedre og mere nærværende forankring i dig selv. Du lærer at koble dig på dit hjertes intelligens og dets visdom ud fra den nyeste videnskabelige forskning. Bruger du det, du lærer optimalt, vil det tilføje en ny og meget frugtbar dimension i dit liv, udover alle de hårde fakta

Mennesker på en arbejdsplads, er i kontakt hele tiden, også når vi ikke synes at være det. Vi er på flere planer ubevidst forbundet og smitter derfor hinanden med vores følelsesmæssige og bevidsthedsmæssige tilstande. På den måde smitter vi hele tiden også hinanden med emotioner og giftig stress, der på sigt kan udløse sundhedsskadelige tilstande. Hvordan det sker og hvordan du kan forbedre din egen trivsel og bidrage til din gruppes/virksomheds trivsel, er en del af den indsigt, du får med dig.

Form og indhold

Undervisningen er rettet mod arbejdslivet og deltagerne får konkrete værktøjer og teknikker til at træne og integrere nærværet i forskellige arbejdssituationer. Indholdet veksler mellem teori, øvelser og træning. Der vil blive skabt et trygt rum til dialog om alle de fænomener man støder på. Deltagerne får direkte erfaring med det stof, der undervises i og kommer hjem med redskaber, der er lige til at gå til.

Kursus er designet til at give dig indsigt i og redskaber til at få:

 • Større overblik, øget fokus, følelsen af at have tid…nærvær
 • Indre ro, bedre forankring i dig selv og mere overskud i hverdagen
 • Bedre kontakt med dig selv og dine følelser
 • Mindre af den negative stress og bedre til at håndtere stressede situationer
 • Indsigt i og forståelse for hvordan du kan gøde din egen trivsel og arbejdsglæde
 • Bedre og mere nærværende kontakt – indadtil og uadtil
 • Viden om og redskaber til at koble dig på dit hjertes intelligens
 • Større kreativitet
 • Mere glæde og livskvalitet generelt
 • Øget bevidsthed om hvordan mennesker er i kontakt på mange planer
 • Større sundhed, fysisk og psykisk 

Det får din virksomhed ud af det

Folk bliver mere effektive, produktive og mindre stressede på deres arbejde, når de laver åndedrætsøvelser og lever med mindfulness i hverdagen, viser videnskabelige undersøgelser. De bliver også gladere og lykkeligere i hverdagen, idet folk, der mediterer dagligt, har øget aktivitet i det hjernecenter, der udløser optimisme, lykkeniveau, kreativitet og vitalitet. Derudover bliver hjernens evne til at håndtere forandringer og lære nye ting forøget. Det betyder ifølge amerikanske og engelske studier, at medarbejdere og ledere, der mediterer og/ eller dyrker mindfulness, bliver bedre til at løse nye opgaver og tilpasse sig organisatoriske ændringer. Sidst, men ikke mindst: Det har en meget positiv effekt på det psykiske arbejdsmiljø. Trivslen i en virksomhed øges markant og sygfraværet bliver mindre.

Hvordan

For at opnå optimal effekt anbefales dette kursus som et forløb.

fx

Et forløb kan f.eks se sådan ud:

1 x kursusdag en gang om måneden og 1 x time mindfulness en gang om ugen som gå-hjem eller gå-til- arbejde arrangement over en periode på 2 til 6 måneder.