Om Mindfulness

Mindfulness er en opmærksomhedstræning med fokus på nuet. Koncentrationsevnen trænes og styrkes samt evnen til at navigere i stressbelastende perioder.

Under mindfulness optræner man evnen til at mærke og rumme subtile kropssansninger,  fx hvornår kamp-flugt respondsen aktiveres. Derfor kan vi med mindfulness redskaber lære at blive bedre til at mærke, når vi bliver udsat og for pres og stress. På den måde kan vi lære at gøre noget andet end vi plejer og herigennem undgå stress eller mindske de skadelige virkninger stressen har, på vores system.

Undersøgelser viser, at mindfulness og meditation har en forebyggende og endda helbredende effekt på stress, depression, kroniske smerter og angst. Den afspændte, årvågne tilstand af hvile man kan komme i under meditation, er langt dybere end den hvile man kan opnå gennem søvn. Det har blandt mange andre gunstige virkninger, en meget positiv virkning på mange af kroppens indre processer, så kroppen kan restituere.

Nogle af de mange videnskabeligt dokumenterede effekter er:

 • En harmonisering af hjerterytmen, hvilket afspænder nervesystemet og giver ro, klarhed og overblik
 • Blodtrykket falder
 • Muskelspændinger reduceres
 • Søvnkvaliteten forbedres
 • Oplevelsen af nærvær og livsglæde i hverdagen forøges
 • Angst, frygt og ”indre spændinger” reduceres
 • Koncentrationsevnen forbedres mærkbart
 • Mere overskud i hverdagen
 • Evnen til empatisk kontakt forbedres
 • Større klarhed, overblik og evne til at handle derefter i krisesituationer
 • Bedre evne til at træffe beslutninger ud fra et mere nuanceret niveau
 • Bedre trivsel og større lykkefølelse i alle aspekter af livet
 • Forøget opmærksomhedsspændvidde  – bedre til at holde fokus