Om

Bettina grøn 2

Min vision for mit virke, uanset hvilken form det tager, er at det bidrager med frisættelse af mere væren, mere hjerte, mere menneske…

 

Om – den korte:

Jeg er uddannet MBSR-lærer (Mindfulness Baseret Stress Reduktion) fra Dansk Center for Mindfulness i samarbejde med Århus Universitet og University of Massachusets, uddannet ID-psykoterapeut ved ID-Academy v/ Ole Vadum Dahl og har desuden en coach og proceskonsulent uddannelse fra Metropol.

Derudover har jeg en baggrund som skrivende journalist gennem 20 år på dag- og ugeblade. Er forfatter til bogen « Mærk livet » – en bog om nærværets kraft i personlig udvikling med udgangspunkt i både øst og vest – den vestlige videnskabs psykologi og østens traditioner for bevidsthedspraksis – som én vej for personlig udvikling og transformation. Den udkom første gang i 2005 og anden gang i 2010. I 2014 på engelsk med titlen: The art of living your life with love – Embrace the virtue of staying present.

I mit arbejde forener jeg også disse to dimensioner. Når den vestlige videnskabs psykologi bliver koblet på østens traditioner for bevidsthedspraksis, opstår der en særlig synergi, som jeg har været optaget af i snart mere end 20 år.

Kernekompetencer indenfor personlig udvikling, mindfulness, ledelsesudvikling, medarbejderudvikling, trivsel, stress og psykisk arbejdsmiljø.

 

Om – den lange:

I næsten 20 år af mit liv var ordet redskabet i min formidling af det at være menneske. I mange år udforskede jeg den menneskelige bevidstheds potentiale personligt og som skrivende journalist.  I en årrække havde jeg den enestående mulighed, at rejse rundt i verden og stille livets store spørgsmål til videnskabsmænd, lærere og pionerer indenfor personlig og spirituel udvikling – møder, der alle har været med til at forme min udviklingsvej og som også resulterede i bogen ”Mærk Livet” (2005 og 2010).  Eckhart Tolle, John Welwood, Deepak Chopra, Richard Moss, Peter Russell, Catherine Ingram, Daniel Goleman, Tara Goleman blandt mange andre – alle møder, der satte dybe ”imprint” i min forståelse af menneskesindets udvikling, muligheder og begrænsninger.

Jeg var optaget af den vestlige verdens videnskabs psykologi og østens traditioner for bevidsthedspraksis og mit ”brændpunkt” blev mødet mellem disse to retninger. Jeg oplevede en særlig klar, hjertelig og åben værensdimension i de pionere indenfor personlig udvikling jeg mødte, som havde arbejdet med begge disse sider i sin personlige udvikling.

Jeg fandt også begge disse retninger integreret i én og samme vej, da jeg mødte Ole Vadum Dahl, som dengang havde lavet en helt ny og banebrydende psykospirituel terapeutuddannelse. Et interview og et dybt møde med Ole Vadum Dahl blev skelsættende for min egen vej. Jeg påbegyndte sideløbende journalistjobbet, en uddannelse som ID-psykoterapeut, som både personligt og fagligt blev en afgørende milepæl for min vej og udfoldelse. Legen med ord, kommunikation og formidling om det at være menneske, blev nu hæftet på en anden kunstart – psykoterapiens essens.

Undervejs mødte jeg Madhu – Madhurima Rigtrup, Intelligent Heart, Conscious Heart Center – som blev min lærer. Dette spirituelle udviklingsarbejde åbnede mig for alvor ind i dybere dimensioner af den menneskelige sjæls potentiale. Jeg fik en mere omfattende forståelse for og direkte oplevelse af, hvor umådeligt rigt og meningsfyldt livet bliver, når vi frisættes fra vores psykologiske bindinger og kan slippe ind i mere væren.

De sidste 10 år har min egen personlige essenstræning og frisættelse ind i væren, hovedsalig fordybet sig gennem fortløbende kurser og retreats  i ”Intelligent Heart” regi. Den resonans der udfolder sig her, har befrugtet alt hvad jeg beskæftiger mig med i dag og er den røde tråd i hele mit virke.

Derudover inspireres jeg af relevante kurser, forløb og efteruddannelse. Jeg er under uddannelse som MBSR- lærer (mindfulness based stress reduction) ved Dansk center for mindfulness ved Århus Universitet.

Derudover finder jeg det værd at nævne ”Bæredygtig ledelse” eller ”Bæredygtig samskaben”, som det kom til at hedde, med professor Steen Hildebrandt og Michael Stubberup ved Vækstcentret i Ndr. Snede. Et forløb om U-teori og ledelse, der har sat ord, modeller og teorier på mange af de fænomener jeg er stødt på under min egen rejse og har været en gave at få med ind i mit virke.

Formidling og udvikling af hvad der får os til at vokse og trives som mennesker  – og et hip for at give medlemmer af den fantastiske menneskerace et kærligt skub til at realisere det potentiale vi indeholder – er en integreret del af alt hvad jeg laver. Det er her de 20 år som skrivende journalist og min træning i ord og formidling, kommer i spil på en ny og frugtbar måde.

Kommunikation og formidling er så meget mere end ord.

 

”Vores videnskab peger nu tilbage på os, og beder os om at huske den mest sofistikerede teknologi, der nogensinde har beæret denne jord med sin tilstedeværelse: Vores eget mysterium.”