Psykoterapi

“Vi er født med dette utrolige instrument, bevidstheden, der kan stilles ind på himmel og helvede og alt derimellem, men ingen giver os instrukser i, hvordan vi bruger det eller hvad vi skal gøre ved det.”

John Welwood

Den vigtigste relation vi nogensinde kommer til at få, er relationen til os selv.  Den indre relation, den måde vi relaterer til os selv på, bevidst og ubevidst, vil altid afspejle sig i vores livskvalitet og hvordan vores liv udfolder sig. Hvor kærlig og bevidst den er, er forudsætningen for kvaliteten af alle andre relationer i vores liv, uanset om det handler om partner, børn, venner, karriere, ja sågar vores materielle liv. Alt hvad der er en del af vores liv, præges af kvaliteten af vores indre relation.

Igennem et terapeutisk arbejde, kan vi transformere uhensigtsmæssige livsmønstre,som hæmmer vores livsudfoldelse og stiller sig i vejen for opfyldelsen af vores dybere længsler. Her kan vi lære at orientere os konstruktivt i vores indre landskaber og i den proces genfinde og styrke kontakten til vores indre kerne, sande selv eller sjæl. Det er afgørende for at, vi kan navigere bevidst og klogt i vores liv og skabe det liv vi ønsker at leve.

Alle problematikker er som udgangspunkt velkomne og rummer kimen til en forvandling af os selv og vores liv. Enhver smertefuld eller vanskelig problematik, stor eller lille, er en mulighed for at vokse og frisætte liv. Det er når vi møder smerten eller sorgen på et tidspunkt, hvor vi ikke længere kan holde den stangen, at der er mulighed, for at frigøre hidtil hæmmede ressourcer.

Ethvert problem i dit liv, rummer muligheden

Typiske temaer kunne være:

 • Livet gør ondt
 • Relationsproblematikker
 • Stress og udbrændthed
 • Manglende livsglæde
 • Parforholdsproblemer
 • Livskriser og eksistentielle problematikker, f.eks de store overgange i livet
 • Depression
 • Identitetskrise og tvivl om retning i livet
 • Selvværdsproblematikker
 • Angst problematikker
 • Akut livskrise
 • Sygdom og død
 • Tab og sorg – når vi mister noget eller nogen vi holder af og/eller meningen med livet
 • En længsel – efter noget andet, noget mere, noget større, noget dybere end hvad der umiddelbart gives mulighed for at komme i kontakt med i hverdagens slipstrøm

En indianer sagde engang, at den længste rejse vi som mennesker kommer til at foretage, går fra hovedet ned i hjertet. Når vi på denne rejse oplever, at hjertet brister, går det ikke i stykker; det åbner sig. Heri opstår der store muligheder for personlig transformation, personligt vækst og frisættelse af ressourcer, som bliver til øget nærvær i kontakten indadtil og udadtil.

Jeg arbejder med hvad der rører sig i hjertets inderste ud fra den aktuelle problematik, med samtale, øget kropsbevidsthed, fokus på sammenhæng mellem krop og sind, følelser og tanker med udgangspunkt i nuet. I den proces opstår der hele tiden invitationer til at vokse ud over gamle og udtjente livsmønstre, for at skabe klarhed, mening, retning og øget livsglæde og nærvær i din hverdag.

Det er i bevidsthedens møde med os selv og hvad vi indeholder, at vi har mulighed for at vokse som mennesker, hvis vi kan møde os selv uden dom, uden at skulle fikse noget, men med accept og medfølelse og en dybere forståelse af os selv. Først i den medfølende accept med alt hvad der er smertefuldt, skamfuldt og svært, kan forandringen opstå. Det er her vi vågner op til vores liv som det er og ikke som det burde være.

Det er en proces, som ofte er svær, næsten umulig at gå ind i alene, uanset hvor gerne vi vil og hvor meget vi synes vi kan og ved. Det er her er terapien kan være en uvurderlig hjælp.

“Når vi savner og længes, uanset hvad det ydre objekt er, handler det om at vores savn og længsel efter at komme i kontakt med os selv – med vores sjæl. Nogle kalder det væren eller den indre kilde, andre kalder det bevidsthedens inderste. Den store digter Rainer Maria Rilke kaldte det meget smukt for “den store hjemve” vi aldrig kunne ryste af os” og det er et godt billede på den længsel, vi alle mærker som en grundtone, der er mere påtrængende i nogle perioder end i andre. Desværre ved vi oftest meget lidt om, hvordan vi skal besvare den indre kalden, så den bliver hørt, og vi kan finde hjem til det sted i os selv, hvor ægte, nærende livskvalitet kan opleves ud fra. Følelser, længsler og savn er – uanset hvor svære de måtte synes at være – en direkte invitation til at bevæge os ud på en indre rejse og hjem til os selv.”

Bettina Vilmun, “Mærk livet”

Jeg er medlem af ID-psykoterapeut foreningen (http://www.id-pf.dk/)og arbejder under foreningens etiske retningslinier.  Jeg er løbende i supervision.