Stresshåndtering med mindfulness

Stress har mange årsager og det er meget indviduelt hvordan vi reagerer på omgivelsernes påvirkning,  krav og pres. For at kunne navigere i et samfund, der er gearet op i et tempo, som ikke passer med det menneskelige nervesystems behov for balance mellem spænding og afspænding, kan det være livsnødvendigt at have redskaber til at sørge for at holde en sund balance. Mindfulness og meditation har dokumenteret forebyggende effekt på stress. Du lærer at spænde af på dybere planer, ligesom at du lærer grundlæggende teknikker. Under meditation eller mindfulness optræner man evnen til at mærke subtile kropssansninger, herunder f.eks hvornår kamp-flugt respondsen aktiveres. Derfor kan vi med mindfulness redskaber lære at gøre noget andet, når vi bliver udsat for pres og stress og derved mindske, eller helt blive fri for de skadelige virkninger stressen har, på vores system.

Ring eller skriv, hvis du er interesseret i et individuelt mindfulness forløb.